Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

A vevő a terméket az alábbiak szerint rendelheti meg az eladónál:
A megrendelés tartalmazza: az áru pontos megnevezését, mennyiségét és minőségét, valamint a szállítói megbízást. A megrendelést az eladó visszaigazolja a szállítási határidő megjelölésével. A vételárat a felek az árlista alapján határozzák meg. A vevő által az eladótól megvásárolt téglatermék, a vevő által meghatározott helyszínre való szállítása az alábbiak szerint történhet:

a./ Az áru elszállításáról a vevő saját maga gondoskodik. Az eladó a vevő megrendelése alapján az egységcsomagolt téglát, targoncával szállítójárműre rakja. Az áru átvételének helye az eladó Tapolcafő, Tóradűlő út alatti telephelye. A szállítás során keletkezett károkért az eladó felelősséget nem vállal. A vevőnél továbbértékesítés során jelentkező, esetleges miniségő reklamációt a vevő köteles kivizsgálni és megállapítani, hogy a minőségromlás szállítási problémára vezethető-e vissza. Amennyiben igen, akkor a reklamáció rendezését a vevő saját költségén köteles elvégezni. Ha a termék minőségromlása nem a szállítás során keletkezett, akkor a vevő köteles az eladót értesíteni és a kivizsgálás alatt az eladó képviselőjével együttmőködni.

b./ Az áru helyszínre szállítását a vevő az eladónál rendeli meg, az eladó a vevő által meghatározott helyszínre szállítatja a megrendelt terméket. Az áru helyszínre szállítási, valamint helyszíni lerakási költségeit a vevő a fuvarozó által kiállított számla alapján egyenlíti ki a fuvarozónak. Az áru átvételének helye a vevő telephelye. A szállítás során keletkezett károkért a fuvarozó felelősséget vállal. A vevő telephelyén, illetve továbbértékesítés során jelentkező esetleges miniségő reklamáció esetén a vevő vagy a vásárló értesíti az eladót, annak képviselője köteles a reklamáció kivizsgálását elvégezni.

Tapolcafő, 2011. február 2. Tapolcafői Téglaipari kft.
    Tapolcafői Téglaipari Kft.
    8598 Pápa-Tapolcafő,
    Tóradűlő út.
    Telefon: +36 89 318 343
    Telefax: +36 89 319 057
    Mobil: +36 30 632 4934
    E-mail: info@forrastegla.hu
Készítette:        www.eptar.hu     www.bioep.hu